מגיעים לאמירים ומתקשרים:
אלעזר ועדינה רוזנבלום
טל': 04-6989820
נייד: 050-5707669